Houd je van Focus Vocaal en wil je dat tonen door vriend te worden? Dat kan voor (minimaal) 25 euro per jaar. De vriendschap gaat in zodra je donatie op de rekening staat en is in principe voor een jaar.

NL57 INGB 0009 1871 25 tnv Stichting Focus Vocaal ovv FV Vriend en het jaartal. In ruil voor je vriendschap kan je:

1. een repetitie bijwonen

2. een concert bijwonen

3. een fles FV wijn ontvangen

Maar natuurlijk kan je er ook voor kiezen geen tegenprestatie te verlangen!

We zijn zeer vereerd dat jij onze vriend wilt zijn!