In het najaar van 2018 verblijft Focus Vocaal een weekend in Sauerland. Er zal intensief gerepeteerd worden en aan het eind van het weekend wordt de lokale bevolking getrakteerd op een optreden, waarin zij zelf ook een kleine rol toebedeeld zullen krijgen.

focus vocaal in winterberg