Ook wij volgen de corona ontwikkelingen en maatregelen op voet. Omdat we bij onze concerten in de Der Aa-Kerk en de Hortus al uit gingen van maximaal 30 bezoekers, kunnen de concerten daar (vooralsnog) doorgaan zoals gepland.

Voor Middelstum hebben we teveel reserveringen. We onderzoeken de mogelijkheid om een tweede concert te houden, aan het begin van de avond. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.